//////

«

»

Lip
04

ABY ZAPOBIEC

Aby zapobiec wspomnianym stratom mocy wskutek po­ślizgu pomiędzy pompą i turbiną, często ze sprzęgła hydro­kinetycznego korzysta się tylko podczas ruszania pojazdu z miejsca i rozpędzania, wyłączając je w zwykłych warunkach ruchu. W takich przypadkach zamiast zwykłego, wbudo­wuje się tzw. rozdzielcze sprzęgło cierne, pozwalające na przenoszenie napędu albo bezpośrednio z wału korbowego na skrzynkę biegów, albo przez sprzęgło hydrokinetyczne.Sprzęgła hydrokinetyczne zastoso­wano najwcześniej w samochodach osobowych DAIMLER. Sprzęgła te miały wirniki pompy i turbiny od­lane ze stopów lekkich. W niektó­rych modelach łopatki turbin były skośnie ścięte. Stosowano zarówno obieg otwarty, jak i zamknięty, jed­nak bez kołnierzy zastawkowych lub dodatkowych zbiorników cieczy .

error: Content is protected !!