//////

«

»

Lip
04

GDY SILNIK PRZYSPIESZY BIEG

Jeżeli silnik przyspieszy bieg, kierunek reakcyjnego mo­mentu na obudowie przekładni głównej zmienia się na prze­ciwny, styki włącznika tylnego mostu rozwierają się i elektro­magnes przestaje działać. Wówczas zawór sterujący po­woduje przyspieszenie, dopływu powietrza do siłownika i włączenie sprzęgła.System TURBOMATIC — samoczynny układ sterujący , służący do wyłączania sprzęgła ciernego współ­pracującego ze sprzęgłem hydrokinetycznym. Siłownik podciśnieniowy jest sterowany przez zawór elektromagne­tyczny.Wskutek zwolnienia pedału przyspieszenia zwierają się styki wyłącznika przepustnicy i prąd płynie przez wyłącz­nik odśrodkowy oraz uzwojenie zaworu elektromagnetyczne­go”. Wówczas rdzeń zaworu elektromagnetycznego zostaje wciągnięty i łączy rurę ssącą z siłownikiem, który wyłącza sprzęgło.

error: Content is protected !!