//////

«

»

Lip
04

PIASTA SYNCHRONIZATORA

Piasta synchronizatora i swobodne koło zębate ustalone są przy użyciu pierścienia ryglującego. Na zęby piasty nasa­dzona jest przesuwka dająca się przemieszczać poosiowo po piaście. Z przodu i z tyłu piasty znajdują się brązowe pierścienie o wewnętrznych powierzchniach stożkowych, współpracujących ze stożkowymi występami kół zębatych. Płytkie gwintowane nacięcia na ślizgowych powierzchniach pierścieni stożkowych zapewniają im metaliczny styk z wy­stępami stożkowymi —- ułatwiając niszczenie filmu olejo­wego. Pierścienie stożkowe mają wieńce zębate o takiej sa­mej podziałce, co i podziałka zębów przesuwki oraz po­mocniczych wieńców zębatych. Powierzchnie czołowe zębów pierścieni stożkowych od strony przesuwki są ścięte iden­tycznie jak zęby przesuwki.

error: Content is protected !!