//////

«

»

Lip
04

PODCZAS PRACY SILNIKA

Wskutek tego podczas pracy silnika i włączenia sprzęgła wał pośredni wprawdzie się obra- ca lecz wał główny trwa w bezruchu. Natomiast w razie  zazębienia któregokolwiek z przesuwnych kół zębatych wału głównego z odpowiednim kołem zębatym wału po­średniego, wał pośredni przekazuje napęd na wał główny, a więc poprzez wał napędowy na koła napędowe samochodu. Przełożenie między wałem pośrednim i wałem głównym wy­nika ze stosunku liczb zębów kół współpracujących ze sobą. Podczas pracy skrzynki biegów na biegu bezpośrednim wał pośredni obraca się jałowo, a napęd jest przekazywany wprost z wału sprzęgłowego na wał główny.

error: Content is protected !!