//////

«

»

Lip
04

POMIĘDZY WAŁKAMI

Pomiędzy wałkami przesuwkowymi znajdują się wówczas dwa wydrążone kołki, rozpierane przez sprężynę. Wskutek nacisku sprężyny kołki wchodzą we wgłębienia wodzików, unieruchamiając je w odpowiednich położeniach., Podczas przesuwania jednego z wodzików kołek wychodzi z jego. wgłębienia i ściskając sprężynę prawie opiera się o drugi kołek, unieruchamiając w ten sposób drugi wodzik. . Po włączeniu wybranego biegu kołek pod naciskiem sprę­żyny wsuwa się znów w inne wgłębienie przemieszczonego wodzika i utrzymuje go w położeniu włączenia biegu. Istotną wadą zatrzaskowego urządzenia ryglującego jest to, że uniemożliwia ono tylko jednoczesne przesunięcia,dwóch wodzików, czyli włączenie dwóch biegów podczas przełą­czania z jednego biegu na drugi.

error: Content is protected !!