//////

«

»

Gru
15

Przegląd techniczny po nowemu

W ostatnich dniach w Polsce wprowadzone zostały zmiany w stacjach diagnostycznych pojazdów. Obecnie przed przystąpieniem od sprawdzania stanu technicznego auta należy uiścić opłatę. Dopiero po wykonaniu tej czynności diagnosta może przystąpić do pracy. Przegląd techniczny według nowych wytycznych powinien trwać minimum trzydzieści minut i obejmować wszystkie najważniejsze elementy pojazdów. W przypadku stwierdzenia usterek, właściciel niesprawnego pojazdu ma czternaście dni na ich usunięcie. Po wykonaniu naprawy musi wrócić na ten sam warsztat. Jeżeli pojedzie do innej stacji diagnostycznej nie zostanie przyjęty. Ma to zapobiec przypadkom, w którym właściciele aut jeździli od jednej stacji diagnostycznej do drugiej w poszukiwaniu diagnostów, którzy przymkną oko na wady samochodu. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie nowa także wersja ewidencji kierowców, w której znajdować się będą informacje o wykonanych naprawach. Wszystko po to aby wyeliminować z dróg pojazdy, których stan techniczny nie gwarantuje bezpieczeństwa. 

error: Content is protected !!