//////

«

»

Lip
04

TULEJA ZAPŁONOWA

Koła zębate sprzęganych przekładni mają po­mocnicze wieńce zębate o zębach zakończonych klinowo oraz stożkowe występy pierścieniowe na bocznych ściankach, od strony synchronizatora. Na piastę nasadzone są stożkowe pierścienie brązowe, o kształtach odpowiadających stożko­wym występom na wieńcach zębatych. Pierścień i współ­pracujący z nim występ tworzą zwykłe cierne sprzęgło stoż­kowe. Nachylenie powierzchni stożkowych jest niewiel­kie i wynosi zwykle 5.. .7°. Tuleja zębata podczas zbliżania się do wału sprzęgłowego swymi zębami wewnętrznymi zazębia się z pomocniczym wieńcem zębatym koła na wale sprzęgłowym (przełożenie bezpośrednie).

error: Content is protected !!