//////

«

»

Lip
04

TYPOWE WYKONANIE SPRZĘGIEŁ

Zastosowanie wirników bez wewnętrznych pierścieni prowadzących ; w okresie bez­ruchu turbiny (nt=0) ciecz opływa ścianki wirników; natomiast podczas’obracania się obu wirników, pod wpływem sił odśrodkowych cząstki cieczy odrywają się od ścianek kanałów międzyłopatkowych turbiny i już w pobliżu ich środków powracają do kanałów między­łopatkowych pompy,   skrócenie łopatek przez ich skośne ścięcie w miejscach przepływu cieczy z turbiny do pompy w okresie bezruchu turbiny dzięki ścięciom Jej łopatek część krążącej cieczy ulega „wyłączeniu” z obie­gu, czyli nie uczestniczy w przekazywaniu napędu; na­tomiast podczas obracania się obu wirników, z uwagi na odrywanie się strug cieczy pod wpływem sił odśrod­kowych, ścięcia łopatek nie wpływają na sposób krąże­nia cieczy.

error: Content is protected !!