//////

«

»

Lip
04

UKŁADY WSPÓŁCZESNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

Cechami charakte­rystycznymi skrzynek biegów ze zwykłymi stopniowymi przekładniami są: liczba biegów ; stosowane są skrzynki trzybiegowe, cztero- biegowe, pięciobiegowe itd.,  liczba stale zazębionych przekładni, czyli stale zazębio­nych ze sobą par kół zębatych,   sposób włączania przekładni; przekładnie współczesnych skrzynek biegów są włączane przez przesuwanie poosiowe kół zębatych, za pomocą sprzęgieł kłowych lub zębatych, za pomocą sprzęgieł synchronizujących lub za pomocą sprzę­gieł ciernych,   sposób przełączania biegów; rozróżnia się ogólnie stero­wanie bezpośrednie ręczne (dźwignia zmiany biegów prze­rzucana przez kierowcę znajduje się bezpośrednio przy skrzyni biegów),.

error: Content is protected !!