//////

«

»

Lip
04

UŁOŻYSKOWIENIE WAŁU SPRZĘGŁOWEGO

Obecnie w samochodach produkowanych seryj­nie stosuje się coraz częściej rozmaite specjalne łożyska toczne, zarówno kulkowe jedno- i dwurzędowe, jak i walcowe lub igiełkowe oraz łożyska stożkowe.Inne rodzaje łożysk spotyka się najczęściej w skrzynkach biegów samochodów ciężarowych o dużej i średniej ładowno­ści. Przeważnie przypisać to można konieczności zapewnia­nia wymaganej trwałości łożysk, odpowiednio do konstrukcji skrzynki (rozkładu wzdłużnych i poprzecznych obciążeń, rozmieszczenia gniazd łożysk, sztywności obudowy, spo­sobu zabudowy skrzynki itp.). Ułożyskowanie wału sprzęgłowego. Najczęściej koło zębate stałej przekładni skrzynki biegów jest wyfrezowane na końcu wału sprzęgłowe­go. Przednią podporę wału sprzęgłowego sta­nowi łożysko w wale kor­bowym silnika lub w ko­le zamachowym, które nie przenosi wzdłuż­nych obciążeń.

error: Content is protected !!