//////

«

»

Lip
04

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

W niektórych skrzynkach biegów zamiast wodzików wyko­nujących ruchy poosiowe stosuje się nieruchome wałki, po których przemieszczają się przesuwne widełki.Urządzenia zabezpieczające. Kążdy mechanizm przełącza­nia przekładni w skrzynce biegów jest wyposażony w urzą­dzenia zabezpieczające przed samoczynnym wyłączaniem się biegów. Do   najbardziej rozpowszechnionych należą zatrzaski utrzymujące wodziki w określonych położeniach, czyli ustalające koła zębate w położeniach odpowiadających włączeniu wybranego biegu lub w pozycjach wyłączenia. Zatrzask zabezpieczający składa się z kulki dociskanej do wałka przez sprężynę. Wodziki mają wgłębie­nia, w które wchodzą kulki zatrzasków, jeżeli dźwignia zmiany biegów znajduje się w, położeniu neutralnym lub bieg jest włączony.

error: Content is protected !!