//////

«

»

Lip
04

W SKRZYNCE PIĘCIOSTOPNIOWEJ

Natomiast w skrzynce pięciostopniowej każdy z trzech wodzików ma trzy wgłę­bienia.Sprężyny zatrzasków są tak dobrane, że z jednej strony unie­możliwiają samoczynne przesuwanie się kół zębatych wraz z wodzikami, a z drugiej pozwalają na przełączanie poszcze­gólnych przekładni wskutek wywierania umiarkowanego nacisku na dźwignię zmiany biegów.Jeżeli skrzynka biegów ma nieruchome wałki, po których przesuwają się widełki, zatrzaski ustalające położenia poszczególnych biegów oraz położenia wyłączenia wbudowane są w piastach widełek do przełączania przekładni.Urządzenie ryglujące uniemożliwia jednoczesne przesunięcie dwóch wodzików mechanizmu przełączania przekładni, czyli jednoczesne włączenie dwóch biegów.

error: Content is protected !!