//////

«

»

Lip
04

WADA SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNEGO

Skrzynki biegów HYDRA-MATIC Single Coupling mają sprzęgła hydrokinetyczne o obiegu zamkniętym, bez zbiorni­ków dodatkowych lub kołnierzy zastawkowych. Wirniki , są tłoczone z blach stalowych. W skrzynkach biegów HYDRA-MATIC Two Coupling zastosowano do­datkowe sprzęgła hydrokinetyczne oraz samoczynne urzą­dzenia do opróżniania ich przestrzeni roboczych lub napełniania cieczą . Istotną wadą sprzęgła hydrokinetycznego w porównaniu ze sprzęgłem ciernym jest przekazywanie napędu z określoną stratą mocy, wynikającą z wolniejszego obracania się turbiny niż pompy. Przez prawidłowy dobór szczegółów konstrukcji można wprawdzie ograniczyć do minimum poślizg sprzęgła hydrokinetycznego w zakresie eksploatacyjnych prędkości biegu silnika, ale przy prędkościach obrotowych wału korbo­wego poważnie odbiegających od eksploatacyjnych wystę­pują zawsze poważne straty mocy.

error: Content is protected !!