//////

«

»

Lip
04

WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘGIEŁ HYDROKINETYCZNYCH

Właściwości sprzęgieł hydroklnetycznych. Zastosowanie sprzęgła hydrokinetycznego w miejsce zwykłego sprzęgła ciernego zapewnia następujące korzyści:  wał napędzany może obracać się niezależnie od wału napędzającego; wał napędzany może trwać w bezruchu pomimo wirowania wału napędzającego lub obracać się znacznie wolniej niż wał napędzany; silnik może pra­cować z najbardziej korzystną prędkością biegu nieza­leżnie od chwilowych warunków ruchu samochodu (oporów oraz szybkości jazdy), .   napęd jest przekazywany zawsze z najbardziej korzyst­nym przełożeniem kinetycznym, ponieważ chwilowy po­ślizg sprzęgła hydrokinetycznego samoczynnie zmienia się odpowiednio do zmian warunków ruchu samochodu.

error: Content is protected !!