//////

«

»

Lip
03

WSZYSTKIE KOŁA

Wszystkie koła napędowe tego samochodu są kierowane, co zapewnia ich jednośladowe toczenie się podczas zakręcania pojazdu (zarówno prawe, jak i lewe koła samochodu toczą się do­kładnie po śladach kół pierwszego mostu napędowego, odnosząc do kierunku jazdy). Napęd na przednią i tylną grupę mostów na­pędowych jest przenoszony bezpośre­dnio — bez żadnego mechanizmu wy­równawczego. Natomiast pomiędzy mostami napędowymi każdej grupy zainstalowano rolkowe sprzęgła jedno­kierunkowe. W samochodach o nisko­ciśnieniowym ogumieniu takie roz­wiązanie napędu jest zupełnie zado­walające. Jeżeli kierowane są tylko koła obu przednich mostów, w razie stosowania ogumienia o bardzo niskim ciśnieniu zasadniczo nie trzeba w ogóle instalować międzyosiowych mecha­nizmów różnicowych między obu grupami osi napędowych.

error: Content is protected !!