//////

«

»

Lip
04

ZADANIE URZĄDZENIA

Zadania urządzenia ryglującego, które, nie dopuszcza do jednoczesnego włączenia dwóch biegów, spełnia tulejka ryglująca zatrzaski kulkowe. Tulejka ryglująca przesuwa się .w. nadlewie po­krywy bocznejskrzyn- ki biegów między obu sektorami. Długość tulejki ryglującej i kształty sektorów są tak dobrane, że pod­czas włączania dowo­lnego biegu tulejka ryglująca naciska na drugi sektor i unie­ruchamia go w poło­żeniu neutralnym.Urządzenie ryglujące działa prawidłowo tyl­ko wówczas, jeżeli w okresie włączenia któregokolwiek biegu luz pomiędzy tulejką ryglującą a sektorami nie przekracza 0,1 mm. W razie ustawienia obu sektorów w położeniach neutralnych luz ten wynosi do 1 mm, wskutek czego tulejka ryglująca nie zabezpiecza przed jednoczesnym przekręcaniem obu sektorów o dość znaczne kąty.

 

error: Content is protected !!