//////

«

»

Lip
04

ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKÓW

Do przełączania biegów sto­suje się niekiedy kilka siłowników nadciśnieniowych, z któ­rych każdy przemieszcza jeden wodzik mechanizmu prze­łączania przekładni. Tego rodzaju zespół siłowników jest przeważnie sterowany elektromagnetycznie. Hydrauliczne sterowanie odległościowe skrzynki biegów polega na zastosowaniu siłowników hydraulicznych do prze­mieszczania wodzików mechanizmu przełączania przekładni . Siłowniki hydrauliczne są z reguły zasilane olejem, dopływającym pod określonym nadciśnieniem z insta­lacji centralnej lub tłoczonym przez oddzielną pompę. Dźwignia zmiany biegów (lub przyciski) służy jedynie do umożliwiania lub odcinania zasilania olejem poszczególnych siłowników hydraulicznych.

error: Content is protected !!